پۆشاکی شەرعی

مامۆستا : ڕا‌هێنەری سەنتەر

نرخی کۆرس : 39000 100000

بواری بابەت : کۆرسی فێربوونی پیشە

     137


دەربارەی ئەم کۆرسە

کۆرسی تایبەت بە پۆشاکی شەرعی لەدوای داخڵ بوونی کۆدەکەت ئەگەر لەگەڵ کۆرسی دروومان ی گشتیدا کڕیوتە لە دوای 15 ڕۆژ وانەکان دەردەکەون

بابەتەکانی ئەم کۆرسە
 • 1 - مانتۆ - ئێرانی

 • 2 - مانتۆ - مۆدێلی تر

 • 3 - عەبای خلیجی

 • 4 - ع - م - عەزی

 • 5 - عەزی - ملچرچ - پەڕ

 • 6 - جلی نوێژ - لەچک جیا

 • 1 - عەزی حجاب - گرین

 • 2 - عەزی حجاب

 • 1 - مانتۆ - پەڕ

 • 2 - درێسی کەمەر پەڕ

 • 3 - قەمیسی یەخەدار مۆدە - پینک

 • 4 - قاتی ماڵەوە - بلو

 • 5 - جۆرکانی نیقاب

 • 6 - پانتۆل و بۆدی دەرەوە

 • 7 - قەمیسی مەزن

 • 8 - عەز ی و تەنوورەی ٤ چین

 • 9 - تەنورەی ٦ پارچە

 • 10 - تەنورەی لەفی کلۆش

 • 11 - مانتۆی حجاب

 • 12 - عەزی مۆدێل نوێ

 • 1 - عەزی ژێر کۆت و عەبا

 • 2 - بۆدی حجاب

 • 3 - جلە نوێژی مۆدێل نوی

 • 4 - قاتی دەرەوە کیلۆت و مانتۆ

 • 5 - عەبا و عەزی کوێتی